Een miljoen is een getal met veel nullen. Een miljard heeft er nog meer. Maar er zijn nog grotere cijfers. Wat is het allergrootste getal?

Wetenschappers hebben allerlei namen bedacht voor grote getallen. Zo kunnen ze elkaar beter begrijpen. Een heel groot getal met een naam is googolplex. Dat is tien tot de macht tien tot de macht honderd. Superveel dus! Er is nog een groter cijfer: het getal van Graham. Dit getal is zelfs zo groot dat je het niet op een normale manier kunt opschrijven!

Maar: het állergrootste getal bestaat niet. Al is een getal nog zo groot: je kunt er altijd een getal mee vermenigvuldigen of er iets bij optellen. Bijvoorbeeld het getal van Graham plus drie!

Heb jij ook een vraag? Stel ‘m aan Zo Zit Dat! Stuur je vraag naar zozitdat@sanomamedia.nl. En wie weet komt ie in de Zo Zit Dat of op de website!