Veel mensen denken dat het woord verstandskies van de woorden ‘ver staand’ komt. Omdat de vier verstandskiezen helemaal meestal achter in je kaak groeien. Maar de naam kan ook te maken hebben met de leeftijd waarop ze doorkomen. De meeste mensen krijgen hun verstandskiezen als ze ongeveer 18 jaar zijn. Je hoort dan bij de volwassen mensen. En die menen dat ze vanaf dan ook ‘verstandig’ zijn. 25 procent van alle mensen in Nederland krijgen nooit verstandskiezen. Natuurlijk hebben die mensen heus wel een portie gezond verstand! Én ze hebben ook nog mazzel. Want als je verstandskiezen krijgt, moet je ze meestal laten
trekken. Auw! Omdat de kaken van mensen in de loop der tijd steeds kleiner werden, passen die extra kauwers er vaak niet meer bij.