Water, gas en olie Water, gas en olie moeten schoon en veilig kunnen stromen. In de petrochemie (waar aardolie wordt bewerkt tot andere producten zoals benzine of kunststoffen), de procesindustrie (waar onder meer chemische producten worden gemaakt) bij raffinaderijen, in de scheepsbouw, offshore (olie- en gaswinning op zee) en verpakking- en voedingsmiddelenindustrie zorgen pijpenbewerkers voor onderhoud, reparatie en verbetering van leidingen. Als zij hun werk niet (goed) zouden doen, dan kan er niet alleen veel economische schade ontstaan maar ook veel schade aan het milieu. Denk maar eens aan lekkende olieleidingen in natuurgebieden bijvoorbeeld, of beschadigde olietankers op zee. En als een pijpenbewerker in bijvoorbeeld een brouwerij of zuivelfabriek zijn werk niet goed doet, dan wordt er nergens meer een lekker biertje of goed glas melk gedronken. [youtube]im7p1Wc1Hn8[/youtube]